Na prijedlog grupe ljubitelja sportsko-rekreativnih aktivnosti, na osnivačkoj skupštini održanoj 14.03.2005. godine, osnovano je Sportsko-rekreativno društvo Tim. Društvo svojim porgramiskim djelovanjem i u skladu sa postojećim moguđnostima planira, organizuje i realizuje raznovrsne i za različite kategorije korisnika primjerene sportsko-rekreativne aktivnosti. Društvo svoj rad bazira na aktivnostima tri sekcije: planinarsko-skijaške, teniske i sekcije aktivnosti na i u vodi.

Planinarsko-skijaška sekcija, svojim kontinuiranim radom u prirodi je aktivna tokom čitave godine. Kroz razne oblike aktivnosti u planinama: šetačke ture, rekreativni planinarski izleti, usponi, planinarske transverzale, alpinizam, noćno planinarenje, kanjoning, kombinovane aktivnosti planinarenja i vožnje bicikla, logorovanja u planinama i pored jezera, rijeka, mora, radnje vezane za obilježavanje, čišćenje i održavanje zapuštenih planinarskih staza i transverzala.

U zimskim uslovima Društvo organizuje rekreativne aktivnosti na snijegu: skijanje, skijaško trčanje, sankanje i druge. Članovi Društva učestvuju i na rekreativnim skijaškim takmičenjima (festivalima) u organizaciji Sporta za sve. Teniska sekcija aktivnosti tenisom sprovodi na svoja dva otvorena tenis terena. Izdavanje termina, iznajmljivanje i održavanje rekvizita, održavanje terena, davanje savjeta i pomaganje zainteresovanim o pitanjima oko izgradnje tenis terena, škola tenisa, organizovanje rekreaivnih tenis turnira su aktivnosti teniske sekcije Društva.

Sekcija aktivnosti na i u vodi, organizuje svoje rekreativne aktivnosti kao što su: plivanje, jedrenje, ronjenje, rafting, kampovanje pored rijeka, jezera i mora uz provođenje sportsko-rekreativnih aktivnosti u datim uslovima i sl. Stepen realizacije planiranih aktivnosti dominanto zavisiti od finansijskih sredstava Društva.

Za sve veće akcije koje organizuje naše Društvo, imamo veliku pomoć od Sportsko-rekreativnog društva Pivara. Članovi Društva uzimaju učešća u aktivnostima koje organizuju druga društva i klubovi iz Crne Gore. Na izbornoj sjednici 22.09.2012. godine je donijeta odluka o promjeni imena Sportsko-rekreativnog društva Tim u Sportsko-rekreativno društvo Montenegro tim.


"LJUDI KOJI NE NALAZE VREMENA ZA VJEŽBANJE NA KRAJU NAĐU VREMENA ZA LIJEČENJE."